Kapacita a cílová skupina

Kapacita

Kapacita denního stacionáře je 16 uživatelů.


Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Věková struktura cílové skupiny:

  • Mladí dospělí (18-26 let)
  • Dospělí (27-64 let)

Služby nejsme schopni zajistit:

  • osobám s přidruženým těžkým stupněm tělesného postižení
  • osobám s přidruženými těžkými smyslovými vadami zraku a sluchu
  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft