Poslání, zásady, cíle

Poslání chráněného bydlení

Poskytování přiměřené podpory osobám s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohli využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života.


Zásady chráněného bydlení

  • individuální přístup – poskytujeme uživatelům sociální službu podle jejich potřeb a jejich schopností
  • týmový přístup – při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
  • uznáváme hodnotu uživatelů – uznáváme hodnotu každého z uživatelů s jeho jedinečnou životní zkušeností.

Cíle chráněného bydlení

  • Umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním bydlet v přirozeném prostředí
  • Dosáhnout co největší soběstačnosti uživatelů při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft